Het profiel van de franchisenemer

We zijn op zoek naar ondernemende mannen of vrouwen, die zinnen hebben om hun
eigen winkel in franchise te openen, om hun eigen onderneming te leiden en
commercieel te ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de directie en de sales
coaches van Tom&Co.

Wenst u Tom&Co franchisenemer te worden ?
Stuur ons snel een e-mail naar : kandidatuur@tomandco.be

VEREISTEN:

Financiële informatie

De begeleiding die wij onze franchisenemers bieden, is een grote troef
om de beste kandidaten te overtuigen ons netwerk te versterken.
Die begeleiding is persoonlijk en gedurende de hele duur van het contract.

Onze franchiseovereenkomst

Investeringen

Resultaten van de winkel

Criteria voor de locatie

Tom&Co gaat op zoek naar de ideale ligging en stelt die voor aan de franchisenemer.

Hoe bouwen we uw project samen op?

Ontdekkingsfase

 • Kandidatuursfiche op www.franchisenemerstomandco.be
 • Eerste contact; voorstelling van het concept
 • Ontmoeting met de franchisegever en de directie

Opbouwfase

 • Goedkeuring van de locatie met de vastgoedexpert
 • Evaluatie van de werken door de technisch verantwoordelijke
 • Opmaak marktstudie
 • Voorbereiding van het business plan door de franchisenemer en zijn boekhouder
 • Ontmoeting met de banken
 • Validatie van het project
 • Overhandiging van het PID (Precontractueel Informatiedocument)

Uitvoeringsfase

 • Ondertekening van de franchiseovereenkomst en betaling van het instapgeld
 • Ondertekening van de huurovereenkomst en organisatie van de administratie
 • Ondertekening van de lening bij de bank

Voorbereiding van de opening

 • Opleiding van zes weken
 • Recrutering van het personeel
 • Werken en inrichting
 • Inplanting van de winkel en verwerken van de eerste levering
 • Uitwerking communicatieplan

Opening van de winkel

 • Persoonlijke opvolging gedurende de eerste 3 maanden
 • Continue begeleiding gedurende de gehele duur van het contract